Miljöpolicy

Vi verkar aktivt för att förebygga föroreningar inom miljön genom att:

• Prioritera användningen av miljövänligare material.

• Känna till och följa lagar, förordningar och andra krav inom vår verksamhet.

• Förvissa oss om att alla känner till och följer gällande skyddsföreskrifter för ett säkert arbete.

• Med övergripande och detaljerade mål medvetet sträva efter att förbättra miljö och säkerhet kontinuerligt.

• Personalen är införstådd med vår policy och delaktig i det fortlöpande arbetet.